Ban giám đốc

Ông: NGUYỄN HỮU QUANG - TỔNG GIÁM ĐỐC

- Sinh năm: 1974

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Th.s Quản Trị Kinh Doanh (MBA).

- Quá trình công tác:

2000- 2003: Chỉ huy trưởng các Công trình của Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.

2004 - Nay: Tổng Giám Đốc - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

Ông PHAN HOÀNG AN - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

2001 - 2008: Công tác tại Công ty Xây dựng Thương mại Hoàng Nhựt.

2009 - 2010: Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2011 - Nay: Giám đốc Kế hoạch Tài chính - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Ông VÕ MINH TRUNG - KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Sinh năm: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

1998 - 2009: Kế toán trưởng tại một số công ty.

2010 - Nay: Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

Ông NGUYỄN MINH NGỌC - GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

- Sinh năm: 1972

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

2000 - 2002: Chỉ huy trưởng các công trình tại một số công ty xây dựng.

2003 - 2010: Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2011 - Nay: Giám đốc Kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Ông Hồ Quang Huy - PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT KIÊM PHÓ GIÁ ĐỐC CÔNG TY GIA THẮNG

- Sinh năm: 1979

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Quá trình công tác:

Từ 2007 - 2008: Chỉ huy phó công trình Trường THCS Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình

Từ 2008 - 2009: Chỉ huy phó công trình Trường THCS An Nghĩa, Huyện Cần Giờ

Từ 2010 - 2012: Chỉ huy phó công trình Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân

Từ 2012 - 2013: Chỉ huy phó công trình Trường Tiểu học Lê Anh Xuân

Từ 2014 - 2015: Chỉ huy phó công trình Trung Tâm TDTT Năng Khiếu Tân Bình

Từ 2015-2016: Chỉ huy trưởng CT Trường THCS Phường 7-Q8

Từ 6/2016 - Nay: Phó giám đốc kỹ thuật kiêm phó giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Gia Thắng.

Ông NGUYỄN VĂN VI - GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

- Sinh năm: 1981

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Hành chính quản trị.

- Quá trình công tác:

Từ 2005 -2008: Trợ lý HĐQT & TGĐ Hoa Sen Group.

Từ 2009 - 2010: Trưởng Phòng Hành chính - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

Từ 2011 - 7/2012: Giám đốc Hành chính Quản trị - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 8/2012- 2016: Giám đốc Nhân sự - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 9/2016 - Nay: Giám đốc Hành chính Quản trị - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Bà MÃ THỊ PHƯỢNG - PHÓ GĐ HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

- Sinh năm: 1985

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân văn chương

- Quá trình công tác:

Từ 2009 -05/2011 : Nhân viên kiểm soát hình ảnh tại Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 06/2011 - 09/2012 : Nhân viên Hành chính tại Công ty CP Xây Dựng Gia Thy

Từ 10/2012 - Nay: Phó GĐ Hành chính Quản trị

Bà NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG – GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH – KINH DOANH.

- Sinh năm: 1984

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

- Quá trình công tác:

3/2009-7/2012 : Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

8/2012 - Nay : Giám đốc kế hoạch kinh doanh Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Ông NGUYỄN PHƯƠNG QUANG - PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

- Sinh năm: 1980

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng.

- Quá trình công tác:

- 2004 - 2010: Công tác tại Văn phòng 34 - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

- 2011 - 7/2012: Giám đốc Văn phòng 34 - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

- 8/2012 - 9/2016 :Phó giám đốc kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 9/2016 - Nay: Phó giám đốc kinh doanh - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Ông NGUYỄN VĂN HẢI - PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH KINH DOANH

- Sinh năm: 1961

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Quá trình công tác:

2001- 2008: Phụ trách Vật tư - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2009 -2010: Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2011 - 7/2012: Giám đốc Cung ứng Vật tư - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

7/2012 -Nay :Phó giám đốc kế hoạch kinh doanh Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

Bà BÙI THỊ CHI - TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA THÔNG TIN

- Sinh năm: 1951

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp , Cử nhân quan hệ quốc tế

- Quá trình công tác:

2003- 2010: Trưởng Bộ phận Quan sát và kiểm tra hình ảnh - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy.

2011 - 7/2012: Giám đốc Quản trị nội bộ - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

8/2012 - 9/2016: Giám đốc hành chính quản trị Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 9/2016 - Nay: Trưởng phòng kiểm tra thông tin - Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

Bà Nguyễn Lê Tuyết Mai - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
 
Sinh năm: 1991
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Qúa trình công tác:
Từ 11/2013 - 11/2015: nhân viên nhân sự - Công ty Cổ phần XD Gia Thy
Từ 11/2015 - 8/2016: Phó GĐ Hành Chính Quản Trị.
Từ 9/2016 - Nay: Giám đốc nhân sự - Công ty CP xây dựng Gia Thy.

Bà NGUYỄN THỊ MỸ GIANG - PHÓ GĐ NHÂN SỰ

- Sinh năm: 1988

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Từ năm 2009 - 10/2011 : Kế toán tại đội xây lắp 10 - Công ty CP Đầu tư Xây Dựng Thanh Niên

Từ 11/2011 - 10-2013 : Nhân viên Phòng Nhân Sự - CT Gia Thy

Từ 11/2013 - Nay: PGĐ Nhân sự - CT Gia Thy

Bà DƯƠNG THỊ HỒNG PHƯỢNG - TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

- Sinh năm: 1984

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh doanh, Trung cấp kế toán.

- Quá trình công tác:

2007 - 2008: Nhân viên Kế toán - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2009 - 2010: Kế toán tổng hợp - Công ty CP Xây dựng Gia Thy.

2011- 7/2012: Giám đốc Kiểm soát - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

8/2012 - Nay : Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Gia Thy

ĐƯỜNG THỊ CHÚC – Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Gia Nguyễn

- Sinh năm: 1980

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Quá trình công tác:

Từ 01/2006 - 07/2012 : Thủ quỹ - Công ty CP Xây Dựng Gia Thy

Từ 08/2012 - 11/2013: Trưởng Ban Quản lý Cao Ốc Gia Thy

Từ 12/2013 - nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Gia Nguyễn

Bà NGUYỄN PHAN THÙY DUNG - Phó GĐ Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Gia Nguyễn

- Sinh năm: 1978

- Trình độ chuyên môn:Cử nhân QTKD, Cử nhân Quản trị Văn phòng

- Quá trình công tác:

Từ 2000 - 2008: Thủ quỹ tại Đội XL10 - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên

Từ 2009 - 2010: Kế toán tại Công ty CP Vật tư Tổng hợp Tp.HCM

Từ 2010 - 05/2013 : Nhân viên hành chính tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thanh Niên

Từ 06/2013 - 11/2013 : Phó Ban Quản lý Cao ốc Gia Thy

Từ 12/2013 - Nay: Phó GĐ Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh Bất động sản Gia Nguyễn

Ông VÕ ĐỊNH QUỐC – Giám đốc Chi nhánh Quận 12 - kiêm Giám Đốc công ty Gia Võ

- Sinh năm: 1985

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng xây dựng

- Quá trình công tác:

Từ 01/2008 - 07/2012 : Nhân viên kỹ thuật - Công ty CP Xây Dựng Gia Thy

Từ 08/2012 - 09/2013 : Trưởng ban Quản lý Kho - Phân xưởng Q. 12 - Công ty CPXây Dựng Gia Thy

Từ 10/2013 - nay : Giám đốc Chi nhánh Quận 12 - kiêm Giám Đốc công ty Gia Võ

Ông LÊ TRÍ DŨNG - PHÓ GĐ CHI NHÁNH QUẬN 12 - kiêm Phó Giám Đốc công ty Gia Võ

- Sinh năm: 1963

- Trình độ chuyên môn:12/12

- Quá trình công tác:

Từ 2009 - 07/2012 Trưởng Kho - Phân xưởng Quận 12 - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 08/2012 -09/2013 Phó trưởng Kho - Phân xưởng Quận 12 - Công ty CP Xây dựng Gia Thy

Từ 10/2013- Nay: Phó GĐ Chi nhánh Quận 12 -  kiêm Phó Giám Đốc công ty Gia Võ