Xây dựng mới Trường Mầm non Thiên Tuế

Thông tin công trình Xây dựng mới trường mầm non Thiên Tuế

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non Thiên Tuế
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân
Địa điểm: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị hợp đồng: 34.611.433.959 đồng

Xây dựng mới Trường Mầm non Hồng Ngọc

Thông tin Công trình Xây dựng mới Trường mầm non Hồng Ngọc

Xem tiếp...

Xây dựng mới Trường Mầm non Cát Đằng

Thông tin công trình Xây dựng mới trường mần non Cát Đằng

Xem tiếp...

Xây dựng mới Nhà tang lễ Thành phố (Cơ sở 2)

Thông tin dự án Công trình: Xây dựng mới Nhà tang lễ Thành phố (Cơ sở 2) 

Xem tiếp...

Công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)

Thông tin dự án Công trình: Công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)  

Xem tiếp...