Xây dựng Bia Tưởng niệm Anh Hùng, Liệt Sĩ các quân binh chủng hy sinh ở chiến trường Miền Đông Nam Bộ chưa tìm thấy hài cốt

Thông tin công trình: Xây dựng Bia Tưởng niệm Anh Hùng, Liệt Sĩ các quân binh chủng hy sinh ở chiến trường Miền Đông Nam Bộ chưa tìm thấy hài cốt

 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng Bia Tưởng niệm Anh Hùng, Liệt Sĩ các quân binh chủng hy sinh ở chiến trường Miền Đông Nam Bộ chưa tìm thấy hài cốt 
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình Sở LĐTBXH TP.HCM
Địa điểm: Phường Long Bình - Quận 9 - TP.HCM
Thời gian thi công: 325 ngày
Giá trị dự án: 14.982.040.000 đồng