Xây dựng mới Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

Thông tin công trình: Xây dựng mới Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ thành phố
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình Sở LĐTBXH TP.HCM
Địa điểm: Phường Long Bình - Quận 9 - TP.HCM
Thời gian thi công: 175 ngày
Giá trị dự án: 13.210.663.000 đồng