Công trình Xây dựng Trường THPT Gia Định

Thông tin dự án Công trình: Công trình Xây dựng Trường THPT Gia Định 

Thông tin dự án

Công trình: Công trình Xây dựng Trường THPT Gia Định 
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Thạnh 
Địa điểm: Phường 25 - Quận Bình Thạnh - TP.HCM
Thời gian thi công: 270 ngày
Giá trị dự án: 117.181.930.000 đồng