Công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)

Thông tin dự án Công trình: Công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)  

Thông tin dự án

Công trình: Công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè)  
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình huyện Nhà Bè 
Địa điểm: Xã Phú Xuân  - huyện Nhà Bè - TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị dự án: 39.984.393.452 đồng