Xây dựng mới Nhà tang lễ Thành phố (Cơ sở 2)

Thông tin dự án Công trình: Xây dựng mới Nhà tang lễ Thành phố (Cơ sở 2) 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Nhà tang lễ Thành phố (Cơ sở 2) 
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM 
Địa điểm: Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP.HCM
Thời gian thi công: 510 ngày
Giá trị dự án: 177.216.006.279 đồng