Xây dựng mới Trường Mầm non Cát Đằng

Thông tin công trình Xây dựng mới trường mần non Cát Đằng

 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non Cát Đằng
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân
Địa điểm: Phưởng Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị hợp đồng: 27.327.253.929 đồng