Xây dựng mới Trường Mầm non Hồng Ngọc

Thông tin Công trình Xây dựng mới Trường mầm non Hồng Ngọc

 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non Hồng Ngọc
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân
Địa điểm: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị hợp đồng: 33.697.912.379 đồng