Xây dựng mới Trường Mầm non Thiên Tuế

Thông tin công trình Xây dựng mới trường mầm non Thiên Tuế

 

Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng mới Trường Mầm non Thiên Tuế
Chủ đầu tư: Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Tân
Địa điểm: Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM
Thời gian thi công: 355 ngày
Giá trị hợp đồng: 34.611.433.959 đồng