Xây Dựng Mới Trường Mầm Non 12

Xây Dựng Mới Trường Mầm Non 12 

 

 

Thông tin dự án

Công trình:

Xây dựng mới Trường Mầm non 12.

Chủ đầu tư:

Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Thạnh.

Địa điểm:

23 Trần Quý Cáp, Phường 12, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh.

Thời gian thi công:

210 ngày.

Giá trị hợp đồng:

30.896.213.668 đồng.