Xây Dựng Trường Mầm Non 26

Xây Dựng Trường Mầm Non 26

 

Thông tin dự án

Công trình:

Xây dựng mới Trường Mầm non 26.

Chủ đầu tư:

Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Bình Thạnh.

Địa điểm:

Phường 26, Quận Bình Thạnh, tp Hồ Chí Minh.

Thời gian thi công:

300 ngày.

Giá trị hợp đồng:

34.259.199.969 đồng.