NĐ số 122/2015/NĐ-CP - Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Số văn bản 122
Ký hiệu văn bản 2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực

Lương

Tệp đính kèm: NGHI DINH SO 122 NAM 2015 CUA CP.pdf