NĐ số 32/2015/NĐ-CP - Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015.

Số văn bản 32
Ký hiệu văn bản 2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/3/2015
Ngày có hiệu lực 10/5/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực Đầu tư xây dựng
Tệp đính kèm: VanBanGoc_32.2015.ND.CP.pdf