TT số 05/2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

05/2010/TT-BKH

Tiêu đề:

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ kế hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 10/02/2010

>>> Chi tiết