TT số 04 /2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

04 /2010/TT-BKH

Tiêu đề:

Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ kế hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 01/02/2010

>>> Chi tiết