TT số 03/2010/TT-BKH - Quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

03/2010/TT-BKH

Tiêu đề:

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ kế hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 27/01/2010

>>> Chi tiết