TT số 02/10/TT-BKH- Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

02/10/TT-BKH

Tiêu đề:

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 19/01/2010

>>> Chi tiết