TT số 01/2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầy xây lắp

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

01/2010/TT-BKH

Tiêu đề:

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầy xây lắp

Loại văn bản:

Thông tư

Nơi ban hành: Bộ kế hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 06/01/2010

>>> Chi tiết