TT số 01/2010/TT-BKH - Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

01/2010/TT-BKH

Tiêu đề:

Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ kế hoạch
Người ký:

Võ Hồng Phúc

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 06/01/2010

>>> Chi tiết