NĐ số 83/2009/NĐ-CP - Về xử lý chuyển tiếp điều chỉnh các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

4913/UBND-ĐTMT

Tiêu đề:

Về xử lý chuyển tiếp điều chỉnh các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ
Người ký:

Nguyễn Hữu Tín

Ngày ban hành:  
Ngày hiệu lực: 01/10/2011

>>> Chi tiết