TT số 01/2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầy xây lắp

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 01/2010/TT-BKH Tiêu đề: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầy xây lắp Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ kế hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 06/01/2010

Xem tiếp...

TT số 02/10/TT-BKH- Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 02/10/TT-BKH Tiêu đề: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế Hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 19/01/2010

Xem tiếp...

TT số 03/2010/TT-BKH - Quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 03/2010/TT-BKH Tiêu đề: Quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ kế hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 27/01/2010

Xem tiếp...

TT số 04 /2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 04 /2010/TT-BKH Tiêu đề: Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ kế hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 01/02/2010

Xem tiếp...

TT số 05/2010/TT-BKH- Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 05/2010/TT-BKH Tiêu đề: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ kế hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Xem tiếp...