Luật Kế Toán số 88_2015_QH13

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Kế Toán.

Số văn bản  
Ký hiệu văn bản  
Ngày ban hành 11/2015
Ngày có hiệu lực 11/12/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản chưa có hiệu lực
Người ký Quốc hội
Trích yếu Quốc hội ban hành Luật Kế Toán
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Phân loại Luật
Lĩnh vực Luật Kế Toán
Tệp đính kèm: Luật Kế Toán số 88_2015_QH13.pdf