Văn bản số 19/2011/TT-BTC - Về điều chỉnh mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 19/2011/TT-BTC Tiêu đề: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài Chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 14/02/2011

Xem tiếp...

TT số 32/2011/TT-BTC - Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 32/2011/TT-BTC Tiêu đề: Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài Chính

Xem tiếp...

TT số 113/2011/TT-BTC - Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 113/2011/TT-BTC Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011.

Xem tiếp...

TT số 86/2011/TT-BTC- Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 86/2011/TT-BTC Tiêu đề: Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài Chính

Xem tiếp...

TT số 94/2011/TT-BTC- Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 94/2011/TT-BTC Tiêu đề: Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ

Xem tiếp...