TT số 47/2015/TT-BLĐTBXH - Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

Số văn bản 47
Ký hiệu văn bản 2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Minh Huân
Trích yếu Nghị định số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Cơ quan ban hành Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực

Luật Lao Động

Tệp đính kèm: THONG TU SO 47 NAM 2015.pdf