TT số 16/2016/TT-BXD - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 1 SỐ ĐIỀU CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÌNH THỨC TỒ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về hình thức tồ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Số văn bản 16/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Thứ Trưởng - Bùi Phạm Khánh
Trích yếu Thông tư số: 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực

Quản lý hoạt động xây dựng

Tệp đính kèm: TT_16_2016_TT_BXD_30_06_2016