ĐẦU TƯ KHU NGHỈ DƯỠNG TẠI DI LINH (GIA THẮNG CAMPING)

Thông tin dự án:

TÊN DỰ ÁN: KHU NGHỈ DƯỠNG GIA THẮNG CAMPING
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA THY
ĐỊA ĐIỂM: Di Linh, Lâm Đồng

Read more...

ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÔNG TRẠI - GIA VY -TÂY NINH

Thông tin dự án:

TÊN DỰ ÁN: NÔNG TRẠI GIA VY
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA THY
ĐỊA ĐIỂM: PHƯỚC CHỈ - TÂY NINH

Read more...

ĐẦU TƯ KHU NGHỈ DƯỠNG - CỔNG TRỜI TOP VIEW (SKY GATE)

KHU NGHỈ DƯỠNG CỔNG TRỜI TOP VIEW (SKY GATE) - DI LINH

Thông tin dự án:

DỰ ÁN:  KHU NGHỈ DƯỠNG CỔNG TRỜI TOP VIEW (SKY GATE)
CHỦ ĐẦU TƯ:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA THY
ĐỊA ĐIỂM: Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng

Read more...

ĐẦU TƯ KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI - ĐỒI VÀNG (GOLDEN HILL FARM STAY) - DI LINH

ĐẦU TƯ KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI ĐỒI VÀNG (GOLDEN HILL FARM STAY) - DI LINH

Thông tin dự án:

Dự án: KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI ĐỒI VÀNG - GOLDEN HILL FARM STAY
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA THY
Địa điểm: Tân Nghĩa, Di Linh, Lâm Đồng

Read more...

ĐẦU TƯ DỰ ÁN NÔNG TRẠI THIÊN ĐƯỜNG TẠI TRUNG LẬP HẠ - CỦ CHI

 Thông tin dự án: 

DỰ ÁN: NÔNG TRẠI THIÊN ĐƯỜNG
CHỦ ĐẦU TƯ:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIA THY
ĐỊA ĐIỂM: Đường kênh Đức lập, Trung Lập Hạ, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Read more...