THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy trân trọng thông báo đến quý Khách hàng, Đối tác và toàn thể nhân viên về việc thay đổi tên Công ty kể từ ngày 27/01/2022 như sau:

-        Tên công ty cũ: Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

-        Tên công ty mới: Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy

 

Kể từ ngày 27/01/2022, Công ty chính thức sử dụng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy theo các thông tin đã sửa đổi. Các thông tin cũ về công ty không còn có giá trị pháp lý. Các giao dịch kinh doanh, ký kết hợp đồng, thư báo,… vui lòng liên hệ theo tên Công ty mới.

Thông báo này được thông báo thay cho công văn và thư gửi tới các đối tác và khách hàng. Mọi hoạt động kinh doanh của công ty không có sự thay đổi, không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.

Trân trọng./.