Chứng chỉ ISO công ty Gia Thy

hứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Gia Thy

Trụ sở: Cao ốc Gia Thy 158 - 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Xưởng sản xuất: 124/1 đường TA32, Phường Thới An, Quận 12, TPHCM

Xem tiếp...

Mục tiêu chất lượng

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017

Công ty Cổ phần Xây dựng Gia Thy

Căn cứ Chính sách chất lượng Công ty, nay Tổng Giám Đốc Công ty ban hành Mục tiêu chất lượng Công ty năm 2017 bao gồm các nội dung sau:

Xem tiếp...

Chính sách chất lượng

Đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu khách hàng, hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực xây dựng của các đối tượng khách hàng.

Xem tiếp...