Tầm nhìn và định hướng

 

Tiến sĩ. PHAN HOÀNG TUẤN - Chủ tịch HĐQT

1. Tâm huyết của người sáng lập:

 Từ 1 đội xây dựng thuộc đơn vị doanh nghiệp nhà nước tôi cùng với anh em đồng cam cộng khổ đã xây dựng nên mái nhà chung Gia Thy nhằm thực hiên các công việc của mình và các định hướng chiến lược cho tương lai.

Trải qua hơn 20 năm nổ lực lao động và phát triển, Gia Thy đã trở thành một thương hiệu vững mạnh với:

 • Đội ngũ cán bộ nhân viên thạo việc, chuyên nghiệp.
 • Hệ thống quản lý chắc chắn.
 • Hệ thống gồm nhiều công ty con hoạt động đa ngành với tiềm lực kinh tế vững mạnh.
 • Hệ thống lãnh đạo có học vị, có năng lực.

Để làm được các vấn đề trên Gia Thy luôn nỗ lực phát triển dựa trên:

 - Sự uy tín: thể hiện qua việc đảm bảo chất lượng về công việc và dịch vụ, luôn thực hiện đúng cam kết của mình, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

 - Sự phát triển:

 • Kết hợp hài hoà lợi ích của công ty và các thành viên
 • Phát triển giá trị thương hiệu với trách nhiệm cộng đồng xã hội

 - Sự nâng cao tư duy và năng lực lãnh đạo thông qua:

 • Đào tạo và tự đào tạo trong hệ thống ...
 • Sự cải tiến liên tục trong mô hình quản lý và triển khai công việc
 • Khuyến khích và đẩy mạnh việc học tập & học tập suốt đời

2. Tầm nhìn và định hướng phát triển hệ thống Gia Thy:

Trong tương lai hệ thống Gia Thy sẽ hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng và nông nghiệp, thông qua việc:

 • Phát triển các công ty con và công ty liên kết hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực thi công xây dựng, sản xuất vật liệu Xây dựng, thiết bị trường học.
 • Xây dựng và phát triển các thương hiệu về sản phẩm nông nghiệp thông qua việc chế biến và đóng gói các sản phẩm từ nông trại
 • Xây dựng các mô hình nông trại nghỉ dưỡng áp dụng công nghệ cao, kinh tế  tuần hoàn
 • Đầu tư tài chính vào các công ty trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp để thực hiện chiến lược M&A, gia tăng liên kết điều hành và tạo nguồn lợi nhuận lâu dài.