Xây dựng mới Trường Mầm non Tuổi Thơ

Xây dựng mới Trường Mầm non Tuổi Thơ

 

Thông tin dự án

Công trình:

Xây dựng mới Trường Mầm non Tuổi Thơ.

Chủ đầu tư:

Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận 8.

Địa điểm:

197B/1 Bùi Minh Trực, Phường 5, Q8, tp Hồ Chí Minh.

Thời gian thi công:

355 ngày

Giá trị hợp đồng:

33.577.069.802 đồng.