Xây Dựng Cải Tạo Trường Tiểu Học Hồng Đức

Xây Dựng Cải Tạo Trường Tiểu Học Hồng Đức

 

 

Thông tin dự án

Công trình:

Xây dựng cải tạo Trường Tiểu học Hồng Đức.

Chủ đầu tư:

Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận 8.

Địa điểm:

289A  Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, tp Hồ Chí Minh.

Thời gian thi công:

340 ngày.

Giá trị hợp đồng:

33.837.478.619 đồng.