XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 12 TÂN BÌNH

XÂY DỰNG MỚI TRƯỜNG MẦM NON 12

  

Công trình:

Xây dựng mới Trường mầm non 12

Chủ đầu tư:

Ban Quản Lý ĐTXD Công trình quận Tân Bình.

Địa điểm:

67 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thời gian thi công:

450 ngày.

Giá trị hợp đồng:

86.919.288.000 đồng.