GIATHYCORP - THAM GIA GIẢI QUẦN VỢT "PHÚ NHUẬN NGHĨA TÌNH"

THAM GIA GIẢI QUẦN VỢT "PHÚ NHUẬN NGHĨA TÌNH"

 

Ngày 22, 23/09/2023 Ban lãnh đạo Công ty Gia Thy tham gia giải quần vợt do UBND quận Phú Nhuận tổ chức nhằm vận động đóng góp vào quỹ xã hội quận, chung tay góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.