Trách nhiệm với xã hội

Gia Thy cam kết sẽ xây dựng, áp dụng, duy trì hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội theo tiêu chuẩn SA 8000:2014, hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000:2015 nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức trong toàn Công ty về các vấn đề này.
Cụ thể:

  1. Tuân thủ pháp luật Việt Nam về lao động; tôn trọng các công ước quốc tế được nêu trong phần II của Tiêu chuẩn SA 8000: 2014 và những giải thích của các công ước đó.
  2. Thường xuyên quan tâm đến việc cải thiện điều kiện làm việc an toàn lao động cho CBCNV và bảo vệ môi trường cho cộng đồng.
  3. Phổ biến các quy định về chính sách trách nhiệm xã hội đến toàn thể CBCNV, kể cả các Công ty thành viên, nhà thầu phụ, nhà cung cấp để mọi người đều thấu hiểu, ủng hộ và thực hiện.

Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy luôn chú trọng đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ, đầu tư về chất xám, áp dụng triệt để Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm: Nâng cao chất lượng xây dựng các công trình, đảm bảo đúng kỹ thuật thiết kế và mang tính thẩm mỹ cao; Đảm bảo các công trình xây dựng trường học hoàn thành đúng tiến độ thi công đã cam kết với khách hàng; Tạo sự thoải mái và tiện nghi cho thầy và trò trong công tác giảng dạy; Xây dựng ngày càng nhiều hơn các công trình phúc lợi xã hội, tạo việc làm cho hàng trăm người lao động mỗi năm…

Phát triển doanh nghiệp luôn đi kèm với an sinh xã hội. Công ty xem đây là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc quan tâm chia sẻ với cộng đồng,với các hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ của xã hội. Nhiều việc làm thiết thực được công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy triển khai hàng năm như: cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; chăm lo cho trẻ em mồ côi, người tàn tật; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương ở Quận 8, ở Củ Chi và một số tỉnh miền Tây; phát quà và gạo cho người nghèo, người già, người khuyết tật mỗi dịp xuân về để họ có một mùa tết ấm áp, sum vầy hạnh phúc,…