NĐ số 32/2015/NĐ-CP - Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015.

Xem tiếp...

TT số 01/2013/TT-BKHĐT- HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Số văn bản 01 Ký hiệu văn bản 2013/TT-BKHĐT Ngày ban hành 21/01/2013 Ngày có hiệu lực 21/01/2013 Người ký Nguyễn Thùy Linh Trích yếu HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem tiếp...

Văn bản số 4677/UBND-ĐTMT - Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 4677/UBND-ĐTMT Tiêu đề: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 Loại văn bản: Nơi ban hành: Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM

Xem tiếp...

NĐ số 83/2009/NĐ-CP - Về xử lý chuyển tiếp điều chỉnh các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 4913/UBND-ĐTMT Tiêu đề: Về xử lý chuyển tiếp điều chỉnh các dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 83/2009/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ

Xem tiếp...

TT số 01/2010/TT-BKH - Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 01/2010/TT-BKH Tiêu đề: Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ kế hoạch Người ký: Võ Hồng Phúc Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 06/01/2010

Xem tiếp...