TT số 18/2016/TT-BXD- QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ, DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn 1 số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiêt kế, dự toán xây dựng công trình.

Số văn bản 18/2016/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2016
Ngày có hiệu lực 15/08/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Thứ Trưởng - Lê Quang Hùng
Trích yếu Thông tư số: 18/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực

Quản lý hoạt động xây dựng

Tệp đính kèm: TT_18_2016_TT_BXD_30_06_2016