TT số 24/2009/TT-BXD- Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật li

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 24/2009/TT-BXD Tiêu đề: Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Xem tiếp...

NĐ số 85/2009/NĐ-CP - Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 85/2009/NĐ-CP Tiêu đề: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Xem tiếp...

NĐ số 112/2009/NĐ-CP - Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 112/2009/NĐ-CP Tiêu đề: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng

Xem tiếp...

TT 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD, thay thế cho các phụ lục: 2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.12 thuộc Tập III, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam được ban hành kèm the

Số văn bản 29 Ký hiệu văn bản 2009/TT-BXD Ngày ban hành 14/8/2009 Ngày có hiệu lực 1/10/2009 Ngày hết hiệu lực 2100-02-01 Người ký Cao Lại Quang Trích yếu Thông tư 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Xem tiếp...

Văn bản số 03:2012/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Số văn bản 03 Ký hiệu văn bản QCVN 03:2012/BXD Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Người ký Trích yếu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

Xem tiếp...