Văn hóa công ty

TRIẾT LÝ CÔNG TY:

- Mỗi doanh nghiệp trong quá trình hình thành và hoạt động đều xây dựng một giá trị thương hiệu riêng của mình. Những giá trị này là nét văn hóa riêng biệt của một doanh nghiệp, nó tạo nên sự khác biệt và quyết định sự thành công của chính doanh nghiệp đó.

- Công ty Cổ phần Đầu tư Gia Thy xây dựng và phát triển thương hiệu của mình bằng sự kết hợp của

  • Gain: gia tăng các giá trị về chất lượng và hiệu quả dịch vụ cho khách hàng, không ngừng cải tiến và nâng cao khả năng thực hiện, trình độ quản lý dịch vụ của mình.
  • Gratify: luôn làm hài lòng và thỏa mãn mức độ tốt nhất những nhu cầu của khách hàng.
  • Grow: phát triển đồng bộ, hài hòa, đồng thời kết hợp sự phát triển thương hiệu với nghĩa vụ xã hội, phát triển quy mô công việc với giá trị thương hiệu.
  • Guaranty: đảm bảo luôn thực hiện đầy đủ những cam kết của mình một cách tích cực và có trách nhiệm. Xây dựng thương hiệu, hình ảnh Công ty thành một địa chỉ uy tín và đáng tin cậy nhất.

BIỂU TRƯNG CÔNG TY:

- Gia: trong tiếng Việt Nam là Nhà - Là nơi mà mọi thành viên trong Công ty cùng sống, cùng làm việc và cùng nhau phát triển. Nó còn có ý nghĩa là nơi mọi thành viên sẽ nỗ lực, tận tụy trong việc cung cấp dịch vụ của Công ty cho khách hàng với trách nhiệm và tình cảm như làm công việc cho chính gia đình mình.

KHẨU HIỆU CÔNG TY:

NỀN TẢNG BỀN VỮNG - HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI